Värdering av fastigheter

Vi genomför kontinuerligt fastighetstransaktioner och sitter dagligen och kalkylera och räknar på fastigheters värde. Vi har den fingertoppskänsla och lokala kunskapen som krävs för att bedöma en fastighets värde, oavsett om det är en bostadsfastighet, kontorsfastighet, industrifastighet eller byggrätt som skall värderas. Även om du inte tänkt sälja just nu är du välkommen att kontakta oss för att få en marknadsvärdering av din fastighet.

 

Många egenföretagare som sitter i egna fastigheter har inte en aning om vad deras fastighet är värd men inser ofta efter en värdering att det stora värdet ligger i fastigheten och inte i rörelsen.

Kontakta oss så hjälper vi dig med en värdering

Kontakta Oss

Kontakta oss

Rosengren & Co AB
Linnégatan 76
115 23 Stockholm
Tel: 08-545 662 90
Fax: 08-660 91 20
info@rosengren.se

© 2017 - Rosengren & Co AB - Made by Most Studios